Wielokulturowość w Polsce

Wielokulturowość w Polsce Współczesne społeczeństwa europejskie przestają być społeczeństwami jednorodnymi w dotychczasowym wymiarze i rozumieniu, których wewnętrzną spoistość kreuje i wzmacnia jednolita tożsamość, historia, aksjologia i kultura. Jedną z konsekwencji jest istotny wzrost napięć społecznych, zmiana nastawień i preferencji wyborczych, wyraźny renesans – przynajmniej w niektórych krajach – poparcia społecznego dla ugrupowań skrajnej prawicy. Z 

Czytaj więcej…

Przemoc Domowa

Przemoc Domowa 1. Czym jest przemoc w rodzinie? 2. Czynniki przyczyniające się do rozwoju przemocy – rola świadków, mechanizmy psychiczne osoby, która przeżyła. 3. Dziecko jako ofiara przemocy domowej – portret psychologiczny. 4. Jak pomóc osobie cierpiącej z powodu przemocy domowej, jak rozmawiać z osobą, która przeżyła. 5. Główne procedury i instytucje w systemie przeciw 

Czytaj więcej…

Tolerancja i Dialog w Tworczości Adama Mickiewicza

Tolerancja i Dialog w Tworczości Adama Mickiewicza Mickiewiczowska refleksja nabiera wyjątkowego znaczenia w świecie, w którym częściej obojętnie mijamy się niż uważnie spotykamy z innym/innymi. Temat dotyczy głębokich relacji – doświadczania obecności drugiego (Boga, człowieka), gotowości otwarcia się, słuchania, rozumienia, przyjęcia, bliskości, dialogu, kontemplacji. Zapraszamy na wieczór literacki, poświęcony tworczości Adama Mickiewicza na temat tolerancji, 

Czytaj więcej…