Czy Fethullah Gülen Sugeruje Powrót do Wzorców Osmańskich?

Czy Fethullah Gülen sugeruje powrót do wzorców osmańskich?

Nie, Fethullah Gülen nie postuluje nostalgicznego powrotu do wzorców osmańskich. Jego odniesienia do historii nie mają zabarwienia politycznego. Nie stara się również dyskredytować żadnej epoki historycznej, zwłaszcza chwil związanych narodzinami tureckiej nowoczesności. Nie przywołuje też przeszłości, by wyrazić pragnienie powrotu do sułtanatu jako sposobu na osiągnięcie zjednoczenia oraz porządku, ani też nie idealizuje z tego powodu „ojczyzny”, „religii”, bądź też „rodziny”. On rozumie i docenia złożoność współczesnego świata.

Od chwili powstania Ruchu Hizmet, Fethullah Gülen przedstawił wiele modeli samodoskonalenia prowadzących do transformacji społecznej. Nie postrzega on przeszłości jako strategii wzmacniania obecnego porządku politycznego, ani nie uważa, że w tym momencie powinien zostać wykorzystany nowy model, który miałby swe oparcie w przeszłości. W rzeczywistości taki sposób myślenia nazwał groteskowym anachronizmem, i dodał, iż żaden rozsądny człowiek nie uznałby tego rodzaju skoku w czasie za możliwy do wystąpienia. Według Gülen a Turcja nie odzyska międzynarodowej hegemoni, jaką sprawowała do czasów I Wojny Światowej. Sama idea tego rodzaju kulturowego imperializmu jest według niego niezgodna ze współczesnymi realiami ekonomicznymi, militarnymi i geograficznymi. Działania Fethullaha Gülen a i ruchu Hizmet w sposób znaczący różnią się od konserwatywnych projektów, starających się ożywić bądź przywrócić przeszłość. Fethullah Gülen nieustannie powtarza, że brak adaptacji się do nowych warunków skutkował będzie wyginięciem.

Gülen spogląda w przeszłość w poszukiwaniu przykładów do naśladowania oraz błędów których można by uniknąć. Oznacza to, że ocenia on przeszłość w sposób umożliwiający wykroczenie poza to, co już dawno minęło. Mówi: „Dziś w spoób oczywisty niemożliwym staje się życie w oparciu o przeterminowane koncepcje, które nie maja niczego wspólnego z rzeczywistością. Niemożność kontynuowania dawnego stanu rzeczy oznacza konieczność naśladowania tego co nowe, bądź unicestwienie. Albo przekształcimy nasz świat zgodnie z wymogami współczesnej nauki, albo zostaniemy wtrąceni do piekła razem ze światem, w którym żyjemy.”

Świadomość historii wyjaśnia jednak koncepcję teraźniejszości, najczęściej kształtowanej przez nieszczęśliwe wydarzenia z naszej przeszłości. Fethullah Gülen a powiedział na ten temat wypowiada się w następujący sposób: „Skoro zamykanie oczu na przyszłość określamy mianem ślepoty, to brak zainteresowania historią stanowi prawdziwe nieszczęście.” Prezentując szeroki wachlarz zagadnień z zakresu historii oraz jej świadków, Fethullah Gülen budzi nadzieję i przekazuje swej publiczności niezbędne środki przeprowadzenia reform, a także dla niezbędnego rozwoju z zglobalizowanym społeczeństwie. Dla niego poznanie historii stanowi ścieżkę do innowacyjnej i pomyślnej przyszłości, której ludzie są w stanie wiedzieć co ich czeka.

Link: http://fgulen.com/en/fethullah-gulens-life-en/questions-and-answers-en/does-fethullah-gulen-propose-a-return-to-ottoman-patterns