MISJA I WIZJA

Budowanie mostów dla dialogu, edukowanie ludzi o ich świecie wiary i lepsze poznanie innych jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Celem powinno być uzyskanie bezstronnego spojrzenia na świat przekonań i emocji innych oraz zachowanie naszej integralności społecznej.

Podstawą pełnej szacunku i harmonijnej relacji jest wzajemne poznanie – czyli dialog.

Jest to potrzebne dla obu stron gdy spojrzymy na antyislamską niechęć z jednej strony i ekstremistyczne tendencje w społeczeństwie muzułmańskim z drugiej. Obie są rzeczywistością naszych czasów i źródłem społecznej polaryzacji i dysharmonii. Aby im przeciwdziałać, zinterpretować i poprawnie zrozumieć w naszej dziedzinie badań poświęciliśmy się zagadnieniom specyficznym dla islamu, w których zajmujemy się faktami historycznymi, a także pytaniami i relacjami teologicznymi na codzienne życie muzułmańskie.

Budujemy mosty do innych światów i religii z kompetentnymi mówcami oraz badamy podobieństwa i różnice.  Jak bardzo dobrze ujął to Navid Kermani, postrzegamy te różnice jako wzbogacenie i bodziec do „chwalenia różnic”.

Naszym celem jest osiągnięcie pozytywnej i opartej na współpracy interakcji między ludźmi różnych religii i wyznań między różnymi religiami, aby zwiększyć akceptację i tolerancję.