Dzień Babci i Dzień Dziadka

Zbliżają się Dni Babci i Dziadka. Dotykanie życia naszych starszych sąsiadów jest ludzkim obowiązkiem. W tych dniach, kiedy przeżywamy trudne warunki zimowe i pandemię pukajmy do ich drzwi, aby dowiedzieć się, czy czegoś potrzebują. Przecież zaspokojenie ich potrzeb sprawi im radość. Jako Dunaj Instytut Dialogu przypominamy o tej odpowiedzialności i zapraszamy wszystkich do pukania do drzwi swoich starszych sąsiadów.