Dzisiaj jest 100. rocznica Papieża Jana Pawła II!

Dzisiaj jest 100. rocznica Papieża Jana Pawła II!
Dokonał bardzo ważnych działań dzięki swojej aktywnej postawie oraz charyzmatycznej osobowości w czasach, gdy równolegle zmieniał świat. Dzięki swojemu naciskowi na współpracę z innymi religiami, jego wezwania do pokoju i wolności były duchownymi podstawami, którzy odegrały kluczową rolę w świecie dialogu.
Zawsze pamiętamy jego wkład dla Polski i świata.