Fethullah Gülen

Kim Jest Fethullah Gülen ?

Urodzony w Erzurum, we wschodniej Turcji, w 1941 r., M. Fethullah Gülen jest muzułmańskim uczonym i myślicielem, oraz niezwykle płodnym pisarzem i poetą.

W dyscyplinach religijnych kształcił się u kilku znamienitych uczonych muzułmańskich i nauczycieli duchowych.Gülen studiował także zasady i teorie współczesnych nauk społecznych i fizycznych. Dzięki swym wyjątkowym zdolnościom i samokształceniu wkrótce prześcignął swych rówieśników. W 1958 r. po uzyskaniu wyśmienitych wyników egzaminacyjnych, otrzymał dyplom kaznodziei państwowego i szybką promocję na stanowisko religijne w Izmirze, trzeciej co do wielkości prowincji Turcji. To tutaj Gülen zaczął krystalizować swe poglądy i rozszerzać grono słuchaczy. W swoich przemówieniach i wystąpieniach publicznych zwracał uwagę na aktualne kwestie społeczne: szczególnym jego celem było zachęcenie młodzieży do zharmonizowania rozwoju intelektualnego z mądrą duchowością i troskliwym zaangażowaniem społecznym.

Gülen nie ograniczał się jedynie do nauczania w swojej prowincji. Podróżował poprzez całą Anatolię i wykładał nie tylko w meczetach, ale i na różnych spotkaniach w miastach oraz w kawiarniach. To umożliwiło mu dotarcie do bardziej reprezentatywnego przekroju ludności i doprowadziło do przyciągnięcia uwagi wspólnoty akademickiej, szczególnie zaś studentów. Tematy jego wystąpień, czy to formalnych czy nieformalnych, nie ograniczały się jedynie do kwestii religijnych; mówił także o edukacji, nauce, darwinizmie, o ekonomii i sprawiedliwości społecznej. To właśnie głębia i jakość jego wypowiedzi na tak różne tematy zrobiły największe wrażenie na społeczności akademickiej, zapewniły mu jej uwagę i szacunek.

Gülen zrezygnował ze swoich oficjalnych obowiązków jako wykładowcy w 1981 r., inspirując wcześniej całe pokolenie studentów. Jego wysiłki, sięgające lat 60-tych, szczególnie w zakresie reformy edukacji, uczyniły z niego jedną z najbardziej znanych osobistości w Turcji. Od 1988 do 1991 r., już jako emerytowany kaznodzieja dał cykl przemówień w kilku najbardziej znanych meczetach w największych miastach, po czym kontynuował przekazywanie swego posłannictwa w formie popularnych konferencji, nie tylko w Turcji, ale również w Europie Zachodniej.

Główne Idea Gulena

W swoich mowach i pismach Gülen snuje rozważania na temat nadchodzącego XXI stulecia, w którym mielibyśmy być świadkami pojawienia się takiej siły duchowej, która przywróciłaby do życia długo uśpione wartości moralne. Miałaby to być epoka tolerancji, wzajemnego zrozumienia oraz międzynarodowej współpracy, która ostatecznie doprowadziłaby, dzięki dialogowi międzykulturowemu oraz wspólnym wartościom, do jednej, otaczającej wszystkich cywilizacji.

W dziedzinie edukacji Gülen zainspirował utworzenie wielu organizacji charytatywnych, pracujących dla dobra społeczeństwa, w Turcji i poza nią. Szczególnie zachęcał do wykorzystania mediów, w tym telewizji, w celu informowania społeczeństwa o sprawach dlań najistotniejszych, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

Gülen uważa, że drogę do sprawiedliwości dla wszystkich, otwiera powszechny dostęp do godnej edukacji. Tylko wtedy ludzie będą mieć wystarczające zrozumienie oraz tolerancję, umożliwiającą zapewnienie poszanowanie praw innych. W tym celu zachęcał przez lata elity społeczne i przywódców społeczności, potężnych przemysłowców i zwykłych biznesmenów, by wspierali edukację na wysokim poziomie. Przy pomocy donacji z tych źródeł instytucje edukacyjne zdołały stworzyć wiele szkół, zarówno w Turcji, jak i za granicą.

Gülen jest zdania, że w obecnym świecie jedyny sposób przekonywania innych do swoich pomysłów, prowadzi poprzez perswazję. Opisuje tych, którzy odwołują się do przemocy, jako intelektualnych bankrutów: ludzie zawsze będą żądać wolności wyboru własnej drogi życiowej, oraz swobodnego wyrażania swych wartości duchowych i religijnych. Demokracja, jak argumentuje Gülen, pomimo jej wielu wad, jest obecnie jedynym możliwym systemem politycznym, a ludzie powinni usiłować modernizować i konsolidować instytucje demokratyczne w celu budowy społeczeństwa, gdzie indywidualne prawa i wolności będą szanowane i chronione, gdzie jednakowe szanse dla wszystkich będą więcej, niż tylko marzeniem.

więcej o Gulenie: fgulen.com/pl