II Pielgrzymka Autokarowa „Śladami cadyków”

II Pielgrzymka Autokarowa „Śladami cadyków”

W tym tygodniu na zaproszenie Wspólnoty Katolickiej Jerozolimskiej uczestniczyliśmy w pielgrzymce Śladami Cadyków. Pod przewodnictwem mieliśmy niezwyklą podróż i wysłuchaliśmy wykłady chasydzkiego rabina Symchy Kellera. Ta wędrówka była dla nas niesamowitym doświadczeniem, dziękujemy za śpiew, taniec, podróż i opowieści!

Bir cevap yazın