Jak zmniejszyć konsumpcję, by żyć w bardziej zrównoważony sposób?

Jak zmniejszyć konsumpcję, by żyć w bardziej zrównoważony sposób?

Zlikwidowanie ubóstwa we wszystkich jego formach jest niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Aby tak się stało, potrzebna jest promowanie zrównoważonego, inkluzywnego i równego wzrostu ekonomicznego; tworzenie większych szans dla wszystkich ludzi i redukcja nierówności; umożliwienie osiągnięcia podstawowego standardu życia, budowa sprawiedliwego rozwoju społecznego i społeczeństwa inkluzywnego; oraz promowanie zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania surowcami naturalnymi i ekosystemami.
Prelegent: Magdalena Betin
Lider Projektu Zrównoważonego Rozwoju w IKEA
Rejestracje: spotkanie@dialoginstytut.pl
ul. Chmielna 26/22 Warszawa

Program będzie się odbywał zgodnie z zasadami dystansu społecznego.

Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

Bir cevap yazın