”Maryja znakiem nadziei i pokoju”

Dziewica Maryja jest bardzo ważna dla islamu, podobnie jak dla chrześcijaństwa. Jest ona jedyną kobietą wymienioną w Koranie. W Koranie jest rozdział nazwany jej imieniem, a ona sama jest przedstawiana jako wzór do naśladowania i przykład moralny. Z okazji „Zwiastowania” zapraszamy na wspólny program modlitewny, podczas którego chrześcijanie i muzułmanie będą wspólnie wspominać Matkę Chrystusa.Link (z programem) do spotkania modlitewnego:

https://youtu.be/H-MImvqO-zM