Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

♀️🧡🌍Eliminacja przemocy wobec kobiet to szczególnie ważna kwestia, która dotyczy wszystkich. W tym dniu mówimy wszyscy „Stop przemocy wobec kobiet” poprzez demonstracje, debaty i konferencje które są organizowane przez społeczeństwo obywatelskie, instytucje i stowarzyszenia✋ #OrangeTheWorld

#MiędzynarodowyDzieńEliminacjiPrzemocyWobecKobiet