Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 🥳 Świat z dziećmi jest piękny!🥰 Każde dziecko na świecie ma prawa podstawowe niezależnie od języka, religii, rasy i wszelkich przywilejów. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie jak najlepszych warunków dzieciom, najbardziej niewinnym istotom na świecie.

https://www.youtube.com/watch?v=Lqf6sp_CMXQ&t=33s

#MiędzynarodowyDzieńPrawDziecka#WorldChildrensDay