Praw Człowieka

O Nas

Pomimo faktu, że świat, w którym żyjemy, jest coraz częściej niszczony przez konflikty, wojny i łamanie podstawowych praw człowieka, nasza platforma powstała, aby przyczyniać się do budowy pokojowego i bezpiecznego świata, w którym prawa i wolności każdego człowieka są chronione, biorąc pod uwagę, że każdy człowiek jest ważną istotą. Wierzymy, że silne i efektywne społeczeństwo obywatelskie jest ważniejsze niż kiedykolwiek na poziomie lokalnym i globalnym. Współpracujemy z naukowcami, studentami, pisarzami, dziennikarzami, politykami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi grupami społecznymi i dążymy do budowania świadomości i zwalczania łamania praw człowieka w społeczeństwie. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na prawa podstawowe, które istnieją i wymagają ochrony ze względu na to, że każda osoba jest człowiekiem, niezależnie od rasy, religii, języka, płci, ideologii, światopoglądu, a także podnoszenie świadomości w zakresie ochrony tych praw i zabieranie głosu w sprawie naruszania praw człowieka.