PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
1. Czym jest przemoc w rodzinie?
2. Czynniki przyczyniające się do rozwoju przemocy – rola świadków, mechanizmy psychiczne osoby, która przeżyła.
3. Dziecko jako ofiara przemocy domowej – portret psychologiczny.
4. Jak pomóc osobie cierpiącej z powodu przemocy domowej, jak rozmawiać z osobą, która przeżyła.
5. Główne procedury i instytucje w systemie przeciw przemocy w rodzinie – ich rola i odpowiedzialność.
Nina Mocior niedawno ukończyła Psychologię i Neuronaukę Zdrowia Psychicznego w King’s College of London, posiada tytuł magistra nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat zapobiegania przemocy domowej i ma duże doświadczenie w programowaniu związanym z przemocą na tle płciowym.
Jej główne doświadczenie obejmuje programy humanitarne i rozwojowe – pracowała w zarządzaniu dużymi programami w Iraku, Somalii, Sudanie Południowym, Syrii i przez ostatnie dwa lata w Jemenie. Pracuje w Fundacji dla Somalii jako doradca techniczny, a także jako konsultant techniczny Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). Prowadziła szkolenia z zakresu komunikacji bez przemocy (NVC) i rozwiązywania konfliktów w programach UNHCR, IOM, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Zna 5 języków, w tym arabski i perski, i mieszkała w krajach arabskich przez ostatnie 5 lat.
Rejestracje: spotkanie@dialoginstytut.pl
ul. Chmielna 26/22 Warszawa
Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.