Wizja

Z rozwijaniem projektów, współpracą, coraz większym powiększeniem się naszej grupy coraz bardziej planujemy organizować wydarzenia w skali ogólnokrajowej, aby dotrzeć do większej liczby osób i wysłuchać ich pomysłów, przemyśleń i uczuć, włożyć wysiłek aby nasze ludzie, społeczeństwo i świat lepiej.

Misja

Dobrostan psychiczny jednostek, ludzi i społeczeństwa. Wszystkie są ważnymi aspektami tego, co wszyscy cenimy w pierwszej kolejności. Jako Stowarzyszenie Psychologiczne działające w ramach Dunaj Instytut Dialogu dążymy do poprawy samopoczucia ludzi poprzez różne działania. Głównym powodem powstania tej formacji jest podjęcie pewnych wysiłków w zapobieganiu konfliktom, polaryzacji i wrogości. To, co głównie robimy, to zapraszanie uznanych profesorów psychologii i prośby o poprowadzenie seminarium na temat podstawowych aspektów ludzkiej psychologii i sposobów zwiększania naszej tolerancji, zrozumienia, pokoju i miłości.

Po co tu jesteśmy?