Regulamin

Regulamin
Witamy w Dunaj Dialogue Instytut!

Niniejsze warunki określają zasady i regulacje korzystania ze strony internetowej Dunaj Dialogue Instytut, znajdującej się pod adresem http: //www.dialoginstytut.pl/cookie-policy/#.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Dunaj Dialogue Instytut, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnie z warunkami Firmy. „Firma”, „my”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu wyraźnego zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującemu prawu Holandii. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich literach i / lub on / ona lub oni jest traktowane jako zamienne, a zatem odnoszące się do tego samego. Nasze Warunki zostały stworzone przy pomocy Generatora Warunków i Generatora Polityki Prywatności.

Ciasteczka
Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do Dunaj Dialogue Instytut, wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności Dunaj Dialogue Instytut.

Większość interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie określono inaczej, Dunaj Dialogue Instytut i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Dunaj Dialogue Instytut. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Dunaj Dialogue Instytut na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

Opublikuj ponownie materiał z Dunaj Dialogue Instytut
Sprzedawaj, wynajmuj lub sublicencjonuj materiały od Dunaj Dialogue Instytut
Reprodukować, powielać lub kopiować materiały z Dunaj Dialogue Instytut
Rozpowszechnianie treści z Dunaj Dialogue Instytut
Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia.

Niektóre części tej witryny internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w określonych obszarach witryny. Dunaj Dialogue Instytut nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Dunaj Dialogue Instytut, jego agentów i / lub podmiotów powiązanych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Dunaj Dialogue Instytut nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki powstałe i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub zamieszczenia i / lub pojawienia się Komentarze na tej stronie.

Dunaj Dialogue Instytut zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Masz prawo do umieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów ani do przedstawiania działalności komercyjnej lub działań niezgodnych z prawem.
Niniejszym udzielasz Dunaj Dialogue Instytut niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania jakichkolwiek Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści
Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn internetowych innych wymienionych firm; i
Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i organizacji charytatywnych, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami w Witrynie, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście linku