MISJA I WIZJA

Platforma opracowuje rozwiązania globalnych, krajowych, regionalnych i lokalnych problemów środowiskowych, w oparciu o ochronę równowagi ekologicznej, z holistycznym podejściem do wspólnych problemów, dzieleniem się doświadczeniami, dzieleniem się przykładami dobrych praktyk, poprawą komunikacji z interesariuszami, które będą miały bezpośredni i pośredni wpływ na działania związane z zarządzaniem środowiskiem, poprzez przygotowywanie różnych raportów z analizy danych.

Mamy na celu przedstawienie odpowiednim władzom i zorganizowanie różnych działań w tym kontekście, zwiększenie świadomości na temat zrównoważonego środowiska i wypracowanie wspólnej podstawy zrozumienia.

Roundtable: Consumerism

Przeżyliśmy okrągły stół, którego tematem był konsumpcjonizm.  Uczestniczyła w nim młodzież z różnych krajów, mieliśmy dosyć przyjemną międzynarodową atmosferę, która była pełna rozmów i ożywionej

Read More »