Środowisko

O Nas

Obowiązkiem i odpowiedzialnością każdej osoby jest wniesienie jak największego wkładu w ochronę przyrody. Naszym celem jako platformy środowiskowej jest rozwijanie świadomości i wrażliwości tego tematu oraz jego szerzenie. Planujemy walczyć z konsumpcjonizmem, który stał się powszechnym problemem świata. Mówimy, że małe kroki przynoszą duże korzyści. Organizujemy takie działania jak zalesianie i wywóz śmieci, które poprawiają jakość naszego środowiska. Naszym celem jest organizowanie okrągłych stołów, seminariów, paneli i warsztatów z udziałem ludzi różnych wyznań, narodowości i kultur. Uważamy, że ci, którzy chronią przyrodę i środowisko, są gwarancją naszej przyszłości poprzez ustanowienie równowagi między naturą a człowiekiem. Dążymy do tego, aby wszystkie istoty żyły w dobrym, zrównoważonym świecie dostosowanym do celu ich istnienia.