Szczęśliwego Dnia Braterstwa Ludzi

4 lutego został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Dniem Braterstwa Ludzi. Odtąd w historii będzie uważany za dzień promujący braterstwo, solidarność, szacunek i wzajemne zrozumienie na całym świecie. Popieramy tę inicjatywę i jesteśmy dumni, że dążymy do tego od ponad 10 lat.

Życzymy Szczęśliwego Dnia Braterstwa Ludzi!