MISJA I WIZJA

Stworzyliśmy tę platformę, aby wzmocnić więzi między stale rozwijającą się technologią a ludźmi. Aby ludzie mogli żyć razem, a nie oddalać się od siebie w wyniku rozwoju technologicznego oraz nie tworzyć różnic klasowych i łatwiej wyrażać siebie. Żeby systematycznie krytykować w szybko rozwijającym się świecie wartości, które czynią ludzi ludźmi, utrzymując puls społeczeństwa i technologii. Planujemy rganizowanie konferencji i paneli poświęconych tym zagadnieniom.