101. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II!

Dzisiaj jest 101. rocznica Papieża Jana Pawła II!Dokonał bardzo ważnych działań dzięki swojej aktywnej postawie oraz charyzmatycznej osobowości w czasach, gdy równolegle zmieniał świat. Dzięki swojemu naciskowi na współpracę z innymi religiami, jego wezwania do pokoju i wolności były duchownymi podstawami, którzy odegrały kluczową rolę w świecie dialogu.Zawsze pamiętamy jego wkład dla Polski i świata.

#JanPaweII