DIANEWS MAJ

Jako Dunaj Instytut Dialogu cieszymy się, że możemy zrealizować nowe projekty, którzy doprowadzają do lepszych stosunków ludzkich a także wzajemną miłość i tolerancję poprzez budowanie mostów dialogu. Oto kolejny piękny efekt pracy wolontariuszów Dunaj, z wami nasz kolejny odcinek z serii DIANEWS, w którym pokazujemy, co się działało przez cały miesiąc w Dunaj!

#DIANEWS