Różnorodność Kulturowa – z okazji Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia

Dziś ponownie przypominamy sobie, jak ważne jest wspólne życie w pokoju i znalezienie wspólnej płaszczyzny między naszymi różnicami.  Szczęśliwego Światowego Dnia Współistnienia!

#RóżnorodnośćKulturowa
#MiędzynarodowDzieńPokojowegoWspółistnienia