Bowling

Jaką fundacja dialogu chcieliśmy bliżej poznać naszych przyjaciele, dlatego wprowadziliśmy nieoficjalne wydarzenie.

Bawienie w kręgle najlepiej pasuje do połączenia różnuch ludzi.