Cykł Debat Platformy Medialnej

Media (słynne medium zmiany) również zmieniają się w czasie, podobnie jak dynamika każdego życia społecznego. Dziś granice wszelkiego rodzaju mediów stały się bardziej otwarte. Termin „gatekeeper”został po raz pierwszy wymyślony przez psychologa Kurta Lewina, którego często określa się jako twórcę psychologii społecznej. Termin ten opisany w różnych definicjach w różnych dziedzinach. „Gatekeepers” są ludzie, którzy w najbardziej zdrowym sensie mają dostęp do przepływu informacji do społeczeństwa w zakresie ich roli w społeczeństwie. Profesorowie, dziennikarze i duchowni są przykładami „gatekeeper”. W sumie, aby przekazać informacje na stronie mediów społecznościowych, nie trzeba być profesorem lub dziennikarzem. W naszych czasach możemy powiedzieć, że mechanizm „gatekeeper” w społeczeństwie jest mniej selektywny. Zapraszamy na naszą debatę, aby porozmawiać o tym, jak to wpływa na społeczeństwo?


Wczoraj spotkaliśmy się online z niesamowitymi ludźmi, aby debatować na temat porównania tradycyjnego i nowoczesnego gatekeepingu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej ciekawej dyskusji.