Czego Polak jeszcze nie potrafi? Bariery w rozwoju społecznym!

Witam wszystkich, ponieważ nadal organizujemy nowe wydarzenia dla społeczności, tym razem zajmujemy się kwestią sposobów stawania się lepszym społeczeństwem. Jak można sobie wyobrazić, społeczeństwa opierają się na własnych ludziach, a im bardziej zjednoczeni, tym lepsze jest społeczeństwo. Zjednoczeni ludzie i lepsze społeczeństwa wpływają na siebie dwustronnie. tym razem skupimy się na sposobach ulepszania społeczeństwa za pomocą empatii. Adiunkt Konrad Maj opowie o tym zagadnieniu szczegółowo, np. Dlaczego? W jaki sposób? Z kim? oraz takie pojęcia, jak zaufanie społeczne, współpraca, infodemika i dezinformacja.

Prelegent:
Dr. Konrad Maj
Psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings, inicjator oraz kierownik Centrum Innowacji HumanTech, które analizuje najnowsze trendy społeczne i technologiczne, przygotowuje ekspertyzy na podstawie wyników badań i wdrożeń innowacji, a także realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy.

W pracy naukowej i dydaktycznej dr Maj koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym, psychologią mediów oraz innowacjami. Obecnie prowadzi badania w obszarze HRI (Human-Robot-Interaction).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego i innowacji społecznych. Jest trenerem wystąpień medialnych, autoprezentacji, negocjacji i komunikacji dla firm i instytucji.


Wysłuchaliśmy wykładu dr Konrada Maj, wykładowca Uniwersytetu SWPS, kierownik projektu HumanTech Meetings. Tematem naszego spotkania był “Czego Polak jeszcze nie potrafi, bariery w rozwoju społecznym ”.Rozmawialiśmy o barier w rozwoju społecznym głównie u Polaków, w jaki sposób możemy przyczynić się do jego poprawy, jakie udziały możemy brać na temat ufności w Polsce i o tym, jak możemy przyczynić się do jego poprawy. Według badań, zaufanie jest czymś brakującym i wymaga wzmocnienia. Podsumowując budowanie zaufania odgrywa ogromną rolę w naszym życiu.