Daj Nadzieję, Zainspiruj i Udostępnij Swój Głos!

W tym roku wprowadzamy Panel nazywający się „Daj Nadzieję, Zainspiruj i Udostępnij Swój Głos!” na Międzynarodowy Dzień Kobiet. Celem takich ewentów jest dzielenie się sukcesem i planami ludzi, którzy osiągneli wysokie poziomy w zakresie kulturalnym, politycznym oraz naukowym.
Wiele kobiet na świecie napotyka wiele przeszkód w spełnianiu swoich marzeń. Niektóre kobiety pokonują te przeszkody i realizują własne marzenia. Te odnoszące sukcesy kobiety zawsze inspirowały inne kobiety.
Zapraszamy do dzielenia się historiami tych kobiet.

Program odbędzie się 5 marca o godzinie 18:00 w naszym instytucie.

Rejestracje: spotkanie@dialoginstytut.pl

ul. Chmielna 26/22 Warszawa

Joanna Szczepkowska – aktorka, pisarka, poetka i felietonistka. Wielokrotnie nagradzona za dokonania aktorskie , wykonawczyni wielu ról szekspirowskich , autorka m. in. opowiadań „ Fragmenty z Życia Lustra” , sagi rodzinnej „ Kto Ty Jesteś” , poezji „Ludzie Ulicy i Inne Owoce Miłości” , sztuk teatralnych – „Goła Baba” ,„ADHD i Inne Cudowne Zjawiska” , „Pelcia Czyli Jak Żyć, Żeby Nie Odnieść Sukcesu”. Od 1999 roku publikuje felietony na które złożyło się kilka zbiorów m. in „ Piasek Ze Szkła” i „ Jak Wyprostować Koło”. W 1989 roku zasłynęła niespodziewanym ogłoszeniem „Końca Komunizmu” w trakcie wywiadu jaki przeprowadzała z nią dziennikarka telewizji publicznej. Za działalność konspiracyjną i patriotyczną została nagrodzona Krzyżem Kawalerskm i Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Prof. Marta Wrzosek – pracownik Ogrodu Botanicznego UW, szef laboratorium mykologicznego Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, wykładowca na Wydziale Biologii UW. Zajmuje się ekologią i ewolucją grzybów. Pierwsze lata swojej kariery poświęciła badaniom filogenetycznym grzybów z rzędu pleśniakowców Mucorales. Kolejną jej pasją były związki bezkręgowców i grzybów – zarówno o charakterze antagonistycznym jak i mutualistycznym. Obecnie realizuje tematy badawcze związane z ekologią grzybów glebowych na terenach górskich szukając dowodów na wchodzenie grzybów w interakcje z bakteriami w środowiskach w których związki organiczne są czynnikiem ograniczającym. Współpracuje z Uniwersytetem w Cuzco. Była pierwszym prezesem PTMyk, obecnie pozostaje rzecznikiem prasowym tego Towarzystwa. Pracuje w Interdyscyplinarnym Zespole Naukowców powołanym przy PAT we Wrocławiu badającym relikwie i muzealia kościelne. Z działalność popularyzatorską została nominowana do nagrody PAP – POPULARYZATOR ROKU 2019.

Dr Sengul Celik- jest pracownikiem naukowym i badaczem w katedrze filozofii (LehrsthulPII). Jej obszary badawcze to etyka, etyka stosowana, współczesni myśliciele tureccy i studia kobiet. Przez pięć lat była przewodniczącą Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Fatih w Stambule. W tych latach wykonała projekt pod nadzorem prof. Ahmeta Inama. W tych latach Projekt dotyczył współczesnych filozofów tureckich. Otrzymała od Politechniki Yildiz Fundusz Badawczy do badań nad aborcją. W jednym ze swoich artykułów na temat prawa kobiet zaproponowała „glokalną” perspektywę rozwiązania konfliktów dotyczących kobiet. Prowadziła seminaria na temat zagadnień kobiecych na całym świecie. Uczestniczyła w 56. Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet jako ekspert w imieniu organizacji pozarządowej. W 2019 roku prowadziła kurs na Uniwersytecie Mannheim jako profesor gościnny. Teraz otrzymuje stypendium od PSI i pracuje jako badacz na Uniwersytecie Mannheim. Opublikowała artykuły w czasopismach, materiały, książkę i zredagowała dwie książki.