Delicacies From Around The World

The key for a long and healthy life is a balanced diet. In this program, we will be with you with some recipes that stand out from different world cuisines. We will talk about matcha from China, embondeiro leafs from Angola, kımız from Kazakhistan and garlic from Poland.

Expect to be amazed by lots of nutrition facts!


Rozmawialiśmy o matchie Chinskiej, liściach embondeiro Angolskich, kymysie Kazachstanskim i czosnku Polskim.
W innych krajach nauka niektórych składników odżywczych zapewniających zdrowe życie ma wiele zalet. Ponadto kuchnia to najlepszy sposób na poznanie kultury. Jedzenie łączy ludzi. Zawsze jest to rodzynką wszelkich uroczystości i spotkań.

We talked about matcha from China, embondeiro leafs from Angola, kymys from Kazakhistan and garlic from Poland. There are many advantages to learning some nutrients for a healthy life in other countries. In addition, food is the best way to get to know a culture. Food has a way to bring people together. It’s the focus of celebrations and casual get-togethers.