DIALOG JANA PAWŁA II Z POLSKIMI ŻYDAMI

Wykład pouczające z rofesora Stanisława Krajewskiego pod tytułem „Dialog Jana Pawła II z polskimi Żydami”, który odbył się w Centrum Myśli Jana Pawła II.