dr Joanna Wasilewska – Dlaczego warto odwiedzać muzea

Zdjęcia z wykładu wygłoszonego przez panią dr Joannę Wasilewską w Międzynarodowej Szkole MERIDIAN w dniu 13.12.2013 r.