Fostering Positive Relationship Across Differences

Join us for a round-table discussion titled 'Fostering Positive Relationships Across Differences’, where we’ll uncover the secrets to better relationships. Learn how gratitude fuels connection, explore diverse perspectives, and gain invaluable strategies for conflict resolution. Join us in building a more inclusive and harmonious world, one relationship at a time!


12 czerwca mieliśmy przyjemność poprowadzić warsztaty okrągłego stołu. Ćwiczyliśmy wdzięczność, rozmawialiśmy o tym, jak wpływa ona na nasze relacje i powróciliśmy do podstawowych wartości skutecznej komunikacji