III Pielgrzymka Autokarowa „Śladami cadyków”

Od 3 lat regularnie uczestniczymy w pielgrzymce „Śladami Cadyków” na zaproszenie Wspólnoty Katolickiej Jerozolimskiej. Pod przewodnictwem mieliśmy niezwyklą podróż i wysłuchaliśmy wykłady chasydzkiego rabina Symchy Kellera. Ta wędrówka była dla nas niesamowitym doświadczeniem, dziękujemy za śpiew, taniec, podróż i opowieści!