„Interdyscyplinarną Sieć Badań nad Migracją”

Seminarium naukowe na temat wyzwań stojących przed organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz imigrantów w Polsce, przygotowywane przez „Interdyscyplinarną Sieć Badań nad Migracją” działająca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.