Jak zmniejszyć konsumpcję, by żyć w bardziej zrównoważony sposób?

Zlikwidowanie ubóstwa we wszystkich jego formach jest niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Aby tak się stało, potrzebna jest promowanie zrównoważonego, inkluzywnego i równego wzrostu ekonomicznego; tworzenie większych szans dla wszystkich ludzi i redukcja nierówności; umożliwienie osiągnięcia podstawowego standardu życia, budowa sprawiedliwego rozwoju społecznego i społeczeństwa inkluzywnego; oraz promowanie zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania surowcami naturalnymi i ekosystemami.

Prelegent: Magdalena Betin
Magdalena Betin, Liderka zrównoważonego rozwoju w IKEA, koordynuje i realizuje projekty z zakresu zrównoważonej konsumpcji oraz edukacji ekologicznej wśród pracowników i konsumentów w oparciu promowanie produktów i rozwiązań IKEA przyjaznych środowisku naturalnemu. Odpowiada też za współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach kampanii społecznych IKEA.

Liderka projektów „IKEA. Dla ciebie, dla domu, dla planety”, którego efektem jest kampania na www.IKEA.pl/dlaPlanety oraz akcji wpływu społecznego „Dobry klimat zaczyna się w domu” czy „Zabawa to poważna sprawa”.


W czwartek 29 pażdziernika organizowaliśmy spotkanie z wykładowcą Uniwersytetu Vistula oraz liderką projektów IKEA Panią Magdaleną Betin. W trosce o przyszłość tematem rozmowy była konsumpcja zrównoważona, która jest formą spożywania bezpośrednio powiązana z koncepcją zrównoważonego rozwoju, polegająca na osiąganiu długoterminowych celów społeczno-ekonomicznych z uwzględnieniem pozytywnego lub minimalnego wpływu na środowisko naturalne.