KAMPANIA PISANIA LISTÓW DO PRZEŚLADOWANYCH DZIENNIKARZY

Każdego roku 3 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. Wolność prasy to zdolność dziennikarzy do korzystania z wolności słowa
jako podstawowego prawa człowieka w codziennej pracy, składając sprawozdania w interesie publicznym.
Jest wiele rzeczy do zrobienia i wiele sposobów do
okazywania wsparcia dziennikarzom; podniesienie
globalnej świadomości i powiedzenie stop przemocy to jedne z efektywnych działań. Uważamy, że rozpoczęcie kampanii pisania listów może być
jednym z nich. Jak możesz uczestniczyć?
1. Wybierz dziennikarza(ów) z listy.
2. Napisz list adresowany do nich.
3. Wyślij listy do nas.
Listy należy przesyłać na adres: pressfreedom2021@gmail.com przed 1 lipca 2021 r. Prosimy wyraźnie wskazać, do kogo są kierowane. Należy pamiętać, że listy powinny być najlepiej napisane w języku dziennikarza, w języku polskim lub angielskim.
4.Daj znać innym.
Poinformuj innych o kampanii. Zacznij od swoich bliskich przyjaciół, członków rodziny i członków lokalnej społeczności; osobiście poproś ich o udział. Napisz o kampanii w mediach społecznościowych. Lista prześladowanych dziennikarzy a także inne informacje dostępne są pod adresem: https://www.dialoginstytut.pl/…/05/PL-25JOURNALISTS.pdf