kolacja Iftar w czasie Ramadanu

Aby wzmocnić przyjaźń i dialog pomiędzy różnymi społecznościami, spotykaliśmy się na międzykulturowych kolacjach podczas Ramadanu z ludźmi z różnych środowisk i grup wyznaniowych, aby podkreślić wartości takie jak wzajemne zrozumienie, głęboki szacunek, miłość i pokój.Dziękujemy wszystkim, którzy nas gościli i odwiedzili.