Komunikacja Bez Przemocy / Rozwiązywanie Konfliktów: Mediacja

Czym jest komunikacja bez przemocy? Komunikacja bez użycia przemocy to podejście opracowane w latach 1960. Zasadniczo sposób myślenia, mówienia i działania, który przyczynia się do wzajemnych połączeń i współpracy. W światopoglądzie bez użycia przemocy potrzeby wszystkich mają znaczenie, a konflikty są rozwiązywane pokojowo. Wykorzystanie  komunikacji bez użycia przemocy w życiu codziennym ma na celu zwiększenie naszej zdolności do głębszego i wzajemnego zrozumienia potrzeb, co będzie sprzyjać szacunkowi, dialogowi i współpracy. Rozwiązywanie konfliktów jest istotną częścią komunikacji bez użycia przemocy. Co to jest rozwiązywanie konfliktów? Rozwiązywanie konfliktów to proces, w którym dwie lub więcej stron uczestniczących w sporze, dyskusji lub debacie osiąga porozumienie poprzez jego rozwiązanie. Potrzeba kilku umiejętności, aby skutecznie rozwiązywać konflikty, aby spojrzeć na problemy z wielu perspektyw i silnych umiejętności rozwiązywania problemów, aktywne słuchanie i kontrolowanie emocji. I oczywiście są na to pewne techniki i metody. Mediacja jest procesem rozwiązywania konfliktów, w którym neutralny mediator pomaga stronom poprzez konstruktywną dyskusję i negocjacje dotyczące ich problemów w celu osiągnięcia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania. W nasze dni mediacja staje się bardziej niezawodną i niedrogą opcją niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego jako Dialog Instytutu Dunaj zapraszamy na nasz drugi seminarium z serii niewerbalnej komunikacji na temat rozwiązywania konfliktów i mediacji. Kim jest dr Karolina Ziembowicz?

Dr Karolina Ziembowicz jest asystentką naukową i wykładowcą na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła doktorat na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują dynamikę interakcji społecznych w małych grupach, badanie empiryczne procesów powstawania społecznego, wzorce koordynacji w grupach, strukturę zwrotów, dynamikę zespołów komunikujących się za pośrednictwem mediów synchronicznych.


Rozwiązywanie Konfliktów: Mediacja z Dr Karolina Ziembowicz asystentką naukową i wykładowcą na Uniwersytecie SWPS.