Maluj Na Szczęście

Zbliżają się Dzień Babci i Dzień Dziadka (21-22 stycznia)!

Osoby starsze mieszkające w domach opieki nadal są izolowane. Ich odwiedzanie jest zabronione.

Dunaj Instytut Dialogu uruchomił działanie mające na celu wywołanie uśmiechu na twarzach osób starszych.