Najświętsza Maryja Panna i Miłość

Pierwszego Kwietnia w Collegium Bobolanum „Спільнота молоді ДІМ” grupa młodzież Grekokatolików mieli okazję wysłuchać wykładu naszej koordynatorki do spraw rozwoju społeczności naszego Instytutu na temat Najświętszej Maryji Panny!