Media & Przestępstwa z Nienawiści

Przestępstwo z nienawiści odnosi się do każdego okrutnego czynu o charakterze przestępczym motywowanego uprzedzeniami na temat pochodzenia etnicznego, religii, płci, niepełnosprawności itp. To jest głównym problemem naszych czasów i można go zaobserwować we wszystkich społeczeństwach.Obecnie wielu psychosocjologów twierdzi, że media są istotnym czynnikiem napędzającym nienawiść do przestępstw.

Konsumpcja wiadomości w mediach online, a także w mediach społecznościowych, jest silnie powiązana z rozwojem negatywnych stereotypów prowadzących do przestępstw z nienawiści.

Aby przedyskutować to wszystko i wiele innego, zapraszamy na panel „Przestępstwa z Nienawiści i Media”, podczas którego wybitni prelegenci wystąpią z prezentacjami.

Prelegenci:

Anna Alboth – dziennikarka, aktywistka pracuje dla „Minoroty Rights Group” – Przestępstwa z nienawiści na rasy i pochodzenie etniczne

Marcin Antosiewicz – dziennikarz, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula – Media społecznościowe jako czynnik napędzający przestępstwa z nienawiści

Dawid Gospodarek – dziennikarz – Przestępstwa z nienawiści związane z fałszywym przedstawieniem religii przez media

***

Wielu psychosocjologów twierdzi, że media są istotnym czynnikiem napędzającym nienawiść do przestępstw. Media cyfrowe szerzy nienawiści za szybko i łatwo. Wraz z wybitnymi prelegentami omawialiśmy problemy mediów, sposoby zapobiegania przestępstwom z nienawiści. Panel był bardzo korzystny. Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom.

Many experts argue that media is a significant factor fueling hate crime. Various hate messages spread quickly and easily by means of digital media. Joined by distinguished speakers, we discussed the problem with the media and hate crime and on what do solutions rely. This engaging panel had been very beneficial. We’d like to extend our warmest thanks to all the speakers and participants.