Międzyreligijna Modlitwa o Pokój

Przedstawiciele różnych religii spotkali się w jednym miejscu, aby modlić się o pokój. Modlitwa odbyła się w Auli Collegium Bobolanum.

Jan Paweł II zauważył w Asyżu, że „Wyzwanie, jakim jest pokój, przekracza różnice religijne. Jest to problem racjonalnej jakości życia dla wszystkich, problem przetrwania ludzkości, problem życia i śmierci”. I dodał: „W obliczu tego problemu dwie rzeczy wydają się mieć najwyższą wagę i obie są wspólne nam wszystkim. Pierwszą z nich jest nakaz przezwyciężenia egoizmu, chciwości i ducha zemsty. Drugą wspólną sprawą jest przekonanie, że osiągnięcie pokoju przekracza ludzkie siły dlatego każdy z nas modli się o pokój”.