Międzyreligijne spotkanie modlitewne w intencji przestrzegania podstawowych praw człowieka

Międzyreligijne Spotkanie Modlitewne o Podstawowe Prawa Człowieka

Papież Franciszek wzywa wszystkich do modlitwy za walczących w obronie podstawowych praw człowieka we wszystkich częściach świata w kwietniu 2021 r.Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

https://www.vaticannews.va/…/pope-francis-prayer...

Wydarzenie zostanie przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. Link do wydarzenia zostanie dostarczony do osoby zarejestrowanej na wydarzenie.

Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

ENG
Interreligious Prayer for Fundamental Human Rights

Pope Francis urges everyone to pray for those fighting to protect people’s fundamental human rights in all parts of the world for the month of April 2021.

Let us pray for those who risk their lives fighting for fundamental rights in dictatorships, authoritarian regimes, and even in crisis-driven democracies.

Na wezwanie Papieża Franciszka wszystkich wierzących na całym świece zorganizowaliśmy międzyreligijne spotkanie modlitewne w formie online. Serdecznie dziękujemy wszystkim miłośnikom dialogu międzywyznaniowego, to była wspaniała okazja spotkać się i pomodlić się o nasze wspólne wartości!


Na wezwanie Papieża Franciszka wszystkich wierzących na całym świece zorganizowaliśmy międzyreligijne spotkanie modlitewne w formie online. Serdecznie dziękujemy wszystkim miłośnikom dialogu międzywyznaniowego, to była wspaniała okazja spotkać się i pomodlić się o nasze wspólne wartości!

#DialogMiędzyreligijny #InterfaithDialogue #SpotkanieModlitewne #PapieżFranciszek #PopeFrancis