Nierówność Płci z Różnych Perspektyw

Kobiety w historii wielokrotnie spotykały się z dyskryminacją i nierównością ze względu na płeć. Były postrzegane na niższym statusie niż mężczyźni i miały mniej praw i możliwości niż faceci. Pomimo postępów w równouprawnieniu w wielu krajach kobiety wciąż mogą spotykać się z dyskryminacją w różnych obszarach. Niewątpliwie duży wpływ na to mają tradycyjne role płciowe i proces socjalizacji, w którym te role się uczy. Zapraszamy na panel „Nierówność Płci z Różnych Perspektyw”, który organizujemy z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Prelegenci:
Joanna Warecha – Dziennikarka
Równouprawnienie płci w mediach

dr. hab. Maria Wincławska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Równouprawnienie płci w różnych obszarach polityki

Wydarzenie zostanie przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. Link do wydarzenia zostanie dostarczony do osoby zarejestrowanej na wydarzenie.

Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych. 

***

Kobiety są wyjątkowe, są najcenniejsze! Na wczorajszym panelu wysłuchaliśmy wykładu z perspektywy wybitnych ekspertów, od Pani redaktor Joanny Warechy i dr.hab Marii Wińcławskiej i rozmawialiśmy o wielu kwestiach, takich jak dyskryminacji ze względu na płeć, przemoc wobec kobiet, rola kobiet w naszym życiu, niedocenianie potencjału kobiet wraz z żywymi przykładami. To był imponujący i produktywny panel. Dziękujemy serdecznie wszystkim a szczególnie naszym gościom, tylko liczymy na więcej takich spotkań!