„Nigdy Więcej: Czego Nas Uczy Historia Holocaustu”

Wyciąganie wniosków z przeszłości o trudnościach napotykanych przez społeczeństwa jest kluczową umiejętnością świadomych obywateli. 27 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Pamięci Milionów Ofiar Holokaustu. Zapraszamy na wykład pod tytułem „Nigdy Więcej. Czego Nas Uczy Historia Holocaustu”, aby pokazać naszą determinację w walce z antysemityzmem, rasizmem, nienawiścią, uprzedzeniami i wszelką nietolerancją.

#WeRemember #LearnFromPast #ProtectFuture