Panel dyskusyjny & Międzywyznaniowe czytanie świętych pism: Gościnność

Nasza platforma Dialogu Międzyreligijnego rusza w tym roku z nowym projektem „Kręgów braterskich”! Zaprszamy Was bardzo serdecznie na pierwsze spotkanie wokół tematu Gościnności, które będzie miało miejsce 6. listopada o godz. 16.00 w siedzibie naszego Instytutu (ul. Chmielna 26/22).

Spotkania „Kręgów Braterskich” będą odbywać się w formule Scriptural Reasoning („międzywyznaniowe czytanie świętych pism”), która polega na spotkaniu wyznawców trzech religii abrahamowych (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu), wspólnym czytaniu fragmentów świętych ksiąg każdej z nich dotyczących wybranego tematu oraz wzajmnej wymianie refleksji i doświadczeń. Z każdego wyznania zapraszani są eksperci, którzy w ramach wprowadzenia opowiadają o perspektywie swojej religii na dyskutowany temat.


Spędziliśmy cudowny wieczór w gronie wyznawców trzech religii abrahamowych, aby dzielić się nawzajem swoją wiedzą i doświadczeniem na temat gościnności. Z perspektywy Żydowskiej na ten temat mówił Rabin Itzhak Rapoport z perspektywy chrześcijańskiej ks. prof. Wojciech Kluj oraz z perspektywy muzułmańskiej Havva Bulut

Zgodnie z tym, co mówił Rabin Rapoport, w pierwszej kolejności na tej ziemi wszyscy jesteśmy gośćmi samego Boga i, naśladując Go, powinniśmy okazywać jak najlepszą gościnność obcym, przybyszom i sobie nawzajem. W podobnym duchu wypowiadają się wyznawcy Islamu – gościnność jest obowiązkiem wobec Boga, jest jak trójkąt, który wiąże ze sobą gospodarza, Boga i gościa. Z perspektywy chrześcijańskiej ks. prof. Kluj dodał do tego, że często to sam Bóg przychodzi do nas w gościnę, czasem wręcz „wpraszając się”, byśmy mogli się z Nim spotkać.

Po panelu odbyło się międzywyznaniowe czytanie świętych pism, które nazwaliśmy Kręgami Braterstwa. W mniejszych grupach wspólnie czytaliśmy fragmenty świętych pism tych trzech religii, m.in. odkrywając Abrahama jako wzór gospodarza. Po wszystkich rozmowach każda z grup przedstawiła swoje refleksje na temat tych fragmentów, charakteryzując przy tym postać Abrahama w kontekście gościnności.

Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW

Moishe House Warszawa