Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

1. Czym jest przemoc w rodzinie?
2. Czynniki przyczyniające się do rozwoju przemocy – rola świadków, mechanizmy psychiczne osoby, która przeżyła.
3. Dziecko jako ofiara przemocy domowej – portret psychologiczny.
4. Jak pomóc osobie cierpiącej z powodu przemocy domowej, jak rozmawiać z osobą, która przeżyła.
5. Główne procedury i instytucje w systemie przeciw przemocy w rodzinie – ich rola i odpowiedzialność.


Nina Mocior pracuje w Fundacji dla Somalii jako Ekspert Merytoryczny. Fundacja dla Somalii od lat prowadzi projekty integracyjne, rozbudowujące tematykę integracji o elementy przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce.


Rejestracje: spotkanie@dialoginstytut.pl