Ramadan

Ramadan, najważniejszy miesiąc w muzułmańskim kalendarzu księżycowym, jest czasem zadumy i pobożności, upamiętniającym objawienie Koranu świętemu prorokowi Mahometow. Ramadan jest jednym z pięciu filarów islamu. Osoby obchodzące Ramadan w tym wyjątkowym miesiącu poświęcają więcej czasu modlitwie i najbliższym. Ramadan trwa około 30 dni do momentu pojawienia się nowego półksiężyca — i kończy obchodami święta Eid al-Fitr, które jest radosnym zwieńczeniem postu. Post jest przejawem bogobojności. Muzułmański post jest wyraźnie związany z judaistyczną i chrześcijańską tradycją postu. Ma istotne znaczenie moralne. Byłby nieważny, gdyby muzułmanin kłamał, oszukiwał, oczerniał innych czy wypowiadał grubiańskie i obraźliwe słowa. Każdego wieczora ma miejsce “przerwanie postu”, czyli spotkanie w kręgu krewnych, sąsiadów i przyjaciół. Dobrym zwyczajem jest troska o ubogich. Ramadan jest czasem pokuty i przebaczenia. Godziny wieczorne należy wykorzystać na przywrócenie pokoju i zgody. “Wysłuchaj mnie w tym miesiącu, kiedy do Ciebie wołam, abym miał udział w tym, w czym pokładał nadzieję” – tak kończy się cytowana wcześniej modlitwa ramadanowa.
Ramadan stanowi dla wszystkich Muzułmanów czas wyjątkowy, to miesiąc szczególnego kontaktu z Bogiem, samodyscypliny i refleksji. Gdy słońce zachodzi, obwieszczając zakończenie całodziennego postu, następuje radosna okazja do zjedzenia smacznego posiłku w miłym towarzystwie. Najlepszym sposobem na uczczenie tego wyjątkowego miesiąca jest możliwość zjedzenia w towarzystwie przyjaciół pysznego posiłku iftar. Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uczestniczenie wraz z nami we wspólnym posiłku iftar. Gwarantujemy niezapomnianą atmosferę.


Dialogu Dunaj instytut Dialogu jest organizacją non-profit, organizacją pozarządową (NGO) prężnie działającą w Polsce. Jako Fundacja zajmujemy się budowaniem mostów pomiędzy społecznościami, promując współpracę, partnerstwo i służbę społeczeństwu poprzez dialog międzykulturowy i dyskusję. Do naszych priorytetów należą tworzenie warunków umożliwiających dialog i zrozumienie w społecznościach wywodzących się z różnych zakątków świata. Na codzień żyjemy w społeczeństwie polskim, z którym właśnie chcielibyśmy podzielić się cząstką tureckiej kultury w tak wyjątkowy czas, jak nadchodzący Ramadan.