Roundtable: Technology ≠ Equality

One of the priorities that we try to maintain is equality. In this period that we live in, People support equality by using technology. When we see inequality, we immediately show that we oppose this situation with the media because technology allows us to reach everyone the fastest way possible. So I would like to ask you, “Do you believe that technology means equality?” What kind of inequalities do you think there can be in technology? We would be glad to hear your opinion.
Let’s discuss together equality and inequality in technology with a roundtable!


Odbył się okrągły stół w formie online, w którym mieliśmy okazję omówić o nierówności w technologii. Żadne z nas nawet nie pomyślało o rozważeniu takiej nierównowagi. Wymienialiśmy pomysły i informacje na temat niesprawiedliwości płci i rasy, nieproporcjonalnego dostępu do technologii i do czego to prowadzi..