Rysowanie w Obronie Praw Człowieka

Lubisz rysować? Dołącz do nas! Spotykamy się, aby namalować prace przedstawiające wartości praw człowieka z okazji 10 grudnia, Światowego Dnia Praw Człowieka. Namalujmy razem bardziej równy, wolny, sprawiedliwy, spokojniejszy i bardziej znośny świat…


W sobotę zorganizowaliśmy warsztaty malarskie z okazji Dnia Praw Człowieka. Uczestnicy malowali obrazy przedstawiające łamanie praw człowieka w różnych krajach, takich jak Białoruś, Syria, Afganistan i Turcja. Wspólnym przesłaniem, które wyciągnęliśmy ze wszystkich obrazów było to, że prawa człowieka są równe dla wszystkich. Dziękujemy za udział!