Spotkanie poświęcone książce dr. hab. Jana Doktóra

Uczestniczyliśmy w spotkaniu poświęconemu książce dr. hab. Jana Doktóra „Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku”. Jest to pierwszy tom z serii Stosunki Polsko-Żydowskie wydawanej przez Żydowski Instytut Historyczny. Dziękujemy za wspaniały poczęstunek.