Sustainable Fashion Workhop: Give Your Clothes a Second Life with Sustainable Tie-Dyeing

Join us for a fun and creative tie dye workshop, where we’ll be teaching you how to transform your old t-shirts into vibrant and unique pieces! As Earth lovers, we believe in the importance of reducing waste and recycling our clothes. That’s why we’re excited to offer this workshop where you can learn how to breathe new life into your wardrobe by upcycling your old t-shirts.

Our workshop is suitable for all skill levels, so whether you’re a beginner or a seasoned tie dye enthusiast, there’s something for everyone. We’ll be providing all the necessary materials, including a selection of dyes, so all you need to bring is your old WHITE t-shirt and a willingness to learn! For those who are unable to bring their own old white t-shirts, don’t worry! We’ll be providing t-shirts for you to use during the workshop.

So, come join us for a fun and sustainable activity and learn how to create your own personalized tie-dye t-shirts! We can’t wait to see what you make.


Nasza platforma naturalnego środowiska, zorganizowała zabawne warsztaty mające na celu recykling starych ubrań, które już nie użyjwamy. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się jak odnowić nasze nieużywane ubrania, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów, oraz jak dbać o środowisko.

Z naszymy wyjątkowymi gośćmi świetnie śie bawiliśmy. Jak zawsze na zakończenie warsztatów delektowaliśmy się pysznymi przekąskami. Dziękujemy wszystkim, którzy do nas dołączyli!